Акцент върху ножа


Централен елемент в Пекити-Търша е тренировката със и срещу нож. Целенасочените тренировки с нож така, както се практикуват в ПТК, комбинират и развиват всички качества, необходими на един успешен боец: физическа кондиция, увереност, решителност, смелост, разбиране на необходимостта и способността на поддържа “ситуационна будност”  и стратегически подход.

Не само в ПТК се осъзнава важността на ножа. Други филипински бойни изкуства и бойни системи на други култури също акцентират на него. Например полковник Рекс Апългейт смята ножа за “основа на увереността” и препоръчва на агентите от OSS винаги да носят нож или неподозрителен предмет от бита, който при необходимост може да се използва по подобен начин.
Тренировката с нож е съществена част от ПТК. Ако въобще е възможно да се сведе системата ПТК до едно-единствено оръжие, то това е ножът. И все пак, тренирането само с нож е непълно. За оптимален резултат трябва повече ...

Оптимални тренировъчни резултати с използване на оръжия, насочени към постигане на специфични тренировъчни цели

Изявата на един боец – формата му – се определя от различни качества и способности, които могат да бъдат специфично натренирани. Така, както един трениран фитнес-инструктор е способен бързо да разпознае физическата сила и слабости на спортиста и след това да препоръча конкретни упражнения, използвайки подходящите уреди, така един опитен инструктор по бойни изкуства бързо разпознава и разбира силните страни и недостатъците на един боец и на тази база знае какви тренировъчни методи ще осигурят най-добрите резултати за него.  За да позволи на този тип оптимизирани тренировъчни процедури да започнат още с базовите тренировки, системата ПТК от самото начало допълва разнообразието на наличните упражнения за тялото с пълен набор от характерни функционални тренировъчни средства.

Петте категории оръжия в базовите тренировки по Пекити-Търша:

1) Единично оръжие: палки и мечове с различни дължини и тегло. Типична за базовите тренировки е “Кали-палката” с дължина на ръката като ударно оръжие и филипино-меча със същата дължина като режещо оръжие. Малай Сибат (дълга тояга, копие) също е важна част от тази категория.
2) Симетрични двойни оръжия: две палки, два меча
3) Дълго и късо оръжие: меч и нож, познато още като Еспада и Дага, палка и нож
4) Телесни оръжия: длани, предмишница, лакът, рамо, коляно, пищял, стъпало ... (за повече информация – вж. статията “Отворените ръце на Пекити-Търша”)
5) Нож

Пекити-Търша използва палки, мечове и ножове с различни дължини, тегло и форма, така че практикуващият развива интуитивно разбиране за многообразието от оръжия и движения. Това разбиране за многообразието е основен принцип, който се прилага и в облеклото например. Тесните дрехи или тежките обувки например могат драстично да променят динамиката на ритниците.

Акцент върху ножа

5 МЕТОДА С ОРЪЖИЯ В БАЗОВИТЕ ТРЕНИРОВКИединична палка/меч                                                     двойка оръжия
оценяване на силата, стъпките,                               симетрия, смелост
дистанцията и тайминга


                                                                 нож
                                         будност, експлозивност, скорост,
                                         стратегия, тактическо позициониране,
                                         респект, решителност


празни ръце                                                                   дълго и късо оръжие
самоувереност, кондици я,                                            разчупена симетрия,
втора защитна линия (контра-атака)                      комбиниране на палка и нож

Ножът е посочен като самостоятелна категория заради важността си в системата на Пекити-Търша. Под формата на два ножа (по един във всяка ръка) или един нож (следвайки разбирането на ПТК не съществува  формулировка “един нож”, а по-скоро “нож и ръка”; празната ръка не е бездейна, а подкрепя и подпомага ножа във всяко действие), се комбинират и интегрират характеристиките на другите четири споменати категории. Действително, всяка от другите четири категории подчертава и разработва в детайли различен важен аспект на боя със или срещу нож. Това е причината тези 5 категории оръжия да бъдат избрани за формирането на функционалното ядро на базовата система на Пекити-Търша: Използвани като функционална рамка, разширяваща основното ядро на битката с нож, категориите оръжия от 1) до 4) прекрасно допълват практическите тренировки с нож. Ако 5-те категории оръжия се използват в пълна система, както в Пекити-Търша, то те не само позволяват, но почти гарантират, че методите и стратегиите за самозащита и близък бой се тренират и разбират пълноценно, с истинско внимание към всички вариации, отнасящи се до успеха и оцеляването.

“SPEAR и STPAP” или: Какво трябва да се тренира?

Наследникът и пазител на ПТК-традицията Гранд Тухон Лео Т. Гахе събира основните пет физически качества на боеца в акронима “STPAP”: Speed, Timing, Power, Accuracy and Precision (бълг. Скорост, Тайминг, Мощ, Точност и Прецизност).

Бойни параметри на Пекити-Търша Кали
дух
тайминг           мощ
скорост     позиция / структура      сила

Тези и други физически качества се базират на менталните човешки качества дух и сърце: способност за вземане на решения, независимост, смелост, състрадание, посветеност и самоувереност. В ситуация от реалния живот, била тя физическа конфронтация или друг тип спешно състояние, тези ментални качества имат значение за това колко добре наличните физически ресурси могат да бъдат успешно приложени. Като цяло духът и сърцето осигуряват стабилна основа, която позволява развитието и изявяването на физическите умения на човек.
“SPEAR, образувано от Spirit & Heart (бълг. дух и сърце), се трансформира в STPAP” – това е важен резултат, кристализирал от дългия опит на поколения инструктори. С важността на правилното разбиране за физическо и ментално развитие, ПТК е тренировъчна система, която работи холистично с цялостния човешки индивид, като помага на практикуващите да подобрят желаните физически умения, хармонично допълвани в зрялата личност от духа и сърцето.
Допълване и ускоряване, защото “добре” не е достатъчно добре!
Пълноценна тренировъчна система като ПТК развива всички най-важни качества у практикуващите; както технически и физически способности, така и дух и сърце. Тренировките, ориентирани към работа с нож ускоряват този процес: имайки предвид специфичната динамика, опасността и бруталността на битката с нож, очевидно е, че всички базови качества на боеца са наистина необходими в своята острота, нещо, което иначе трудно се осъзнава. При конфронтация с нож да си “добър” не е достатъчно. Поради това, сериозна система за работа с нож като ПТК подготвя трениращия толкова интензивно и бързо, колкото е възможно, във всички качества, необходими на успешния боец. Това е по-дълбоката причина (по-важна от традицията и културата), поради която тренировките с нож са в основата на системата ПТК: тренировката с нож е идеалният учебен катализатор.
Инструкторът по ПТК е не само запознат с предимствата на тренировката с нож, но също и с капаните, които тя крие за боеца. Като например популярната сред “техничарите” (като противоположност на “практикуващите”) тенденция да се уповават и разчитат на остротата на ножа. Повлияни от привлекателните за окото комерсиални видео-материали, техничарите сред ФБИ и общността на практикуващите с нож, в последните години възприеха вярването за “убийство с един разрез”, което често се пропагандира заедно с надеждата за “внезапния шок”. Опасно вярване, което действително може да бъде смъртоносна грешка, дори в по-голяма степен от вярването за “убийство с един удар”. Това е основната разлика между “шоумена” (артист с впечатляващи технически умения с нож) и наистина ефективния боец с нож: вторият е практикуващ, който използва ножа без никакви фантазии за инструмент към успеха и оцеляването.   Той знае разликата между убийството и спирането на атаката, както и между нараняването и оцеляването. Тренираният боец, който притежава мъдрост, сърце и умереност в Пекити-Търша се счита за “воин”.
Културата на ножа – опит и традиция
Откакто ПТК е била и продължава да се тества в реални ситуации на близък бой (вж. “Пекити Търша и армията”), опасността, произтичаща от идеята за “убийство с един разрез” е разбрана добре. Поради това, един от най-важните уроци, който научава начинаещият в ПТК, е осъзнаването на разликата между нараняване, убийство, спиране на атаката и оцеляване и действителното разбиране за това. Той съпреживява ценящата живота култура на ножа на старите филипинци, която е пълна противоположност на рушащата живота Fast Food-култура, която толкова често се пропагандира в контекста на спортните съревнования. “Честно” регламентираният двубой, може би до първа кръв, във всяко отношение се различава от сериозната действителна ситуация.

Гранд Тухон Гахе за учебния процес
                                                                             Първо знаеш ...
                                                 После разбираш ...
Тогава разбираш защо разбираш.
Научи се да забравяш!

Минавайки през културата на боравенето с нож, един принцип винаги е в сила, когато практическите умения са мярката за успеха: опитът побеждава знанието. Ако баланса в културата на ножа е да бъдеш опитен, тогава опитът трябва да се натрупва като характерна част от практическата тренировка. Това е същностна част от практическата тренировка. Ако тренировката е едностранчива, балансът се поддържа само от познанието и това никога не може да бъде опит, формиращ реални навици, както трябва да бъде. Както казва Гранд Тухон: “Първо знаеш, после разбираш”. Трениращите първо трябва да натрупат опит и буквално да го почувстват, преди да са наистина способни да разбират. Затова опитните инструктори предпочитат да балансират остротата на ножа чрез тренировки с ударни оръжия: палка и телесни оръжия. Само правилната комбинация на практически методи може да осигури верния баланс за постигането на резултати. Или с думите на Гранд Тухон: “Тайната не е в техниката, а как техниката бива предавана на ученика”.
Специфични ефекти на тренировката с оръжия: Цялото е повече от сумата на отделните му части
Както телесните оръжия и тренировката с палка се свързват с тренировката с нож и подобрят резултатите и, така всички категории оръжия в ПТК създават сложна система на взаимодействие, която в своята цялост е повече от сумата на отделните си елементи. Съществено за обединяващия ефект е, че категориите оръжия не се тренират като случаен микс или сбор от техники, а по начин, който повторно използва същите или подобни модели на движение, генериране на сила и принципи на действие, характерни за всички методи.
Тази многостранна употреба е не просто практична за трениране, тя е и необходима за способността за справяне със ситуации в реалния живот. Защото фактически преходът между ударни (палка) и режещи оръжия е плавен. Палката може да има заострени ръбове (пословичната 4x4, плоска палка) и ножът, пренебрегвайки режещата му функция, може да се използва като ударно оръжие (затворен фолдър). При употребата на телескопична палка например, дължината на оръжието може да се променя по време на действителния бой. Ако от тренировките се очаква да развият способността на трениращия да се справя с множество реални ситуации,  то те трябва действително да го подготвят за това.
Ето и резюме на категориите оръжия в основата на Пекити-Търша системата и какви качества развиват:
· единична палка / единично оръжие: фокус, генериране на сила, контрол на дистанцията, тайминг
· симетрични двойни оръжия: симетрия, адаптивност и спонтанност, смелост, координация и прецизност
· дълго и късо оръжие (Еспада и Дага): двустепенна будност, движение между и свързване на дистанциите, готовност
· нож: отношение към оцеляване, експлозивност, тактическо позициониране на близка дистанция, будност, респект
· телесни оръжия: самоувереност, независимост

Тези пет категории оръжия в ПТК са основата на една компактна и цялостна практическа система, която е холистична, както бе споменато по-рано. При това, методите на ПТК са така подбрани, че многостранната употреба и преход на концепции, модели за генериране на сила и движения са лесно достъпни. Един тренировъчен метод или категория оръжие поддържа и подобрява останалите. Те действат като система в хармонично единство.
Освен тази основа на системата, има и други категории оръжия, които могат да се изучават самостоятелно като затворени модули или като допълнение към основната система. Тези модули предлагат например възможност за специализиране в различни видове мечове, палки, дълга тояга/копие (Сибат), телескопична палка, щит, гъвкави оръжия и модерни оръжия като например белезници, спрейове, пистолети, електрошокове и практични комбинации от дълги и къси оръжия, като например фенер и нож, газов спрей и полицейска палка, белезник и телескопична палка ...
Съвършеността на базовата система в Пекити-Търша си проличава във факта, че човек, който е придобил достатъчно опит в системата, в най-кратко време е способен да се приспособи към нови ситуации и да се справи с всяко специфично оръжие. Способност, с която Гранд Тухон многократно ни е удивлявал.
Истинската същност на базовата система показва всеки път, че може да бъде наблюдавано как хора, трениращи по метода на Пекити-Търша, се променят и в процеса на тренировка не само развиват физическа способност за самозащита, но и позитивно отношение и в последствие увереност, инициатива и самоуважение.
Заключение
Изкуство, ориентирано към самоотбрана, трябва да подготвя за множество вероятни заплахи. Изкуство, ориентирано към  живота, трябва да поддържа качествата, подпомагащи успеха и здравето в живота. Пекити-Търша е и двете. Осъзнаване на риска, самоувереност, доверие и внимание трябва да бъдат държани в точен баланс. Това е задачата на инструктора по Пекити-Търша. Най-важните му инструменти са петте категории оръжия на Пекити-Търша.

Автор: Ули Вейдъл, 31 юли 2004 г.