Семинар ръководен от Даниел Танев,  Стара Загора,  26-27.07.08