Семинар ръководен от Bernd Altenhöfer, София, 03.2011