Семинар ръководен от Bernd Altenhöfer, София, 07.11.2010